phone 2310 685252

Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.airconditioninverter.com είναι ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία Αέναος Α.Ε., που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη οδός Προέκταση Μακρυγιάννη 25 ΤΚ 54012, με ΑΦΜ 800389640 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ 2310.685252 και ΑΓΕΜΗ 119728(9)404000.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης, καθώς η πλοήγηση στον ιστότοπο airconditioninverter.com συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων

Η Αέναος Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί μονομερώς τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Στα πλαίσια της καλής πίστης, η Αέναος Α.Ε. δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά προδιαγραφές και φωτογραφίες των προιόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει οτι δεν υπάρχουν σφάλματα από οπιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των τιμών, χαρακτηριστικών, προδιαγραφών και φωτογραφιών ενός προιόντος.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος (ονοματολογία, προδιαγραφές, φωτογραφίες κ.λ.π.) που αφορά στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχεται «όπως ακριβώς έχει» (as is), και η Αέναος Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Περιορισμός ευθύνης

Η Αέναος Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.

Η Αέναος Α.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων που πωλούνται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.Εγγυάται όμως την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Η εταιρία επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) όταν δηλαδή δεν είναι δυνατό να παραδωθούν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου. Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, η Αέναος Α.Ε. θα σας ενημερώσει μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η Αέναος Α.Ε. δεσμεύεται να κάνει θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για καταστάσεις που δεν είναι δικής της υπαιτιότητας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Αέναος Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής/αστικής/ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Οι πληροφορίες και οι υποδείξεις που δίνονται από την εταιρία για την χρήση και την εφαρμογή των προιόντων που πωλούνται από την Αέναος Α.Ε. βασίζονται στην γνώση και εμπειρία της εταιρείας και είναι συμβουλευτικές. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεμελιωθεί εναντίον της η οποιαδήποτε ευθύνη για τις παρεχόμενες αυτές βοηθητικές πληροφορίες δεδομένου ότι αυτές δίνονται εκτός των άλλων θεωρώντας τις περιγραφές του πελάτη όσον αφορά τις επιτόπιες συνθήκες αξιόπιστες, κάτι το οποίο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να διασφαλιστεί.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Αέναος Α.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Αέναος A.E. ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Αέναος Α.Ε. ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν ανεπιφύλακτα να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Αέναος A.E για:

1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρέια ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή τωνδιατάξεων,

7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο

Οι ενεργοί σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στον ιστότοπο είναι πιθανό να σας μεταφέρουν σε άλλες ιστοσελίδες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Αέναος Α.Ε. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Αέναος παρέχει αυτούς τους συνδέσμους για τη δική σας διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση ή τον έλεγχο του περιεχομένου από την Αέναος Α.Ε.
back-to-top-icon

Επικοινωνία

Προέκταση Μακρυγιάννη 25

56410 Θεσσαλονίκη

Τ. 2310 685252

F. 2310 685254

Login-iconLogin